REŠEVANJE IZ VODE

POSTANI REŠEVALEC

Reševalec iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje ljudi iz vode, za dajanje prve pomoči in skrb za varnost in red na kopališčih.

Zavod zagotavlja licencirane reševalce iz vode z veljavno licenco, za kar lahko poskrbi in financira zavod. Zavod Posejdon spodbuja svoje reševalce, da napredujejo po licenci, jim omogoča vodene treninge in osebnostno rast.

Reševalci iz vode se lahko usposabljajo po štirih programih: A (A1 in A2), B, C in D

POGOJI za REŠEVALCA IZ VODE PROGRAMOV A, B, C in D se lahko usposobi oseba, ki:

 • je polnoletna,
 • ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo (ne velja za program D).
Dodatni pogoji na katere vas napoti Zavod Posejdon:
 • Opravljen predpisan zdravniški pregled (pri specialistu medicine dela, prometa in športa).
 • Opravljen preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti.
 • Opravljen preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči Križ Slovenije).

Bazeni do 1,35 m globine.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA za A1

(80 pedagoških ur)

Teoretično usposabljanje (25 ur):
• Zakonodaja reševalcev iz vode.
• Pravilniki za reševalce iz vode.
• Praktična znanja dela reševalca.

Praktično usposabljanje (55 ur):
1. Plavanje 100 m v času pod 2.00 min.
2. Plavanje pod vodo na razdalji 20 m.
3. Reševanje iz vode z roba bazena na razdalji 10 m s pomočjo pripomočkov
4. Reševanje onemoglega ali nerazsodnega plavalca na razdalji 15 m z reševalno tubo ali enim izmed osebnih reševalnih prijemov.
5. Reševanje negibnega plavalca z reševalno tubo ali z osebnim reševalnim prijemom na razdalji 15 m v času 1.20 min.
6. Prikaz ekipnega reševanja utopljenca s sumom, da ima poškodovano hrbtenico s pomočjo reševalne tube in vodne reševalne deske.

Bazeni nad 1,35 m globine.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA za A2

(80 pedagoških ur)

Teoretično usposabljanje (25 ur):
• Zakonodaja reševalcev iz vode.
• Pravilniki za reševalce iz vode.
• Praktična znanja dela reševalca.

Praktično usposabljanje (55 ur):
1. Plavanje 200 m z vmesnim plavanjem pod vodo v času 4.00 min.
2. Plavanje pod vodo na razdalji 25 m in pobiranje 3 predmetov v medsebojni razdalji 5 m z dna bazena.
3. Plavanje na mestu s sonožnimi ali izmeničnimi udarci ter dvignjenimi komolci nad gladino vode najmanj 90 s.
4. Reševanje iz vode z roba bazena na razdalji 10 m s pomočjo pripomočkov.
5. Reševanje onemoglega ali nerazsodnega plavalca na razdalji 20 m z reševalno tubo ali z enim izmed osebnih reševalnih prijemov.
6. Reševanje negibnega utopljenca z reševalno tubo ali z osebnim reševalnim prijemom na razdalji 20 m v času 1.20 min.
7. Prikaz ekipnega reševanja utopljenca s sumom, da ima poškodovano hrbtenico s pomočjo reševalne tube in vodne reševalne deske.

Naravna kopališča, morja in jezera.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA za B

(120 pedagoških ur)

Teoretično usposabljanje (35 ur):
• Zakonodaja reševalcev iz vode.
• Pravilniki za reševalce iz vode.
• Praktična znanja dela reševalca.

Praktično usposabljanje (85 ur):
1. Plavanje 200 metrov z vmesnim plavanjem pod vodo (5 m na vsako dolžino 25-m bazena) v času 3.55 min.
2. Plavanje 50 m v tehniki reševalni kravl v času 48 s (50-metrski bazen) ali v času 47 s (25-metrski bazen).
3. Plavanje na mestu s sonožnimi ali izmeničnimi udarci ter dvignjenimi komolci nad gladino vode najmanj 90 s.
4. Reševanje iz vode z roba bazena na razdalji 10 m s pomočjo pripomočkov.
5. Plavanje pod vodo z opremo za prosto potapljanje na razdalji 40 m.
6. Potop na dih do globine 5 m z opremo za prosto potapljanje.
7. Reševanje onemoglega ali nerazsodnega plavalca na razdalji 20 m z reševalno tubo ali z enim izmed osebnih reševalnih prijemov.
8. Reševanje negibnega utopljenca z reševalno tubo ali z osebnim reševalnim prijemom na razdalji 20 m v času 1.20 min.
9. Prikaz ekipnega reševanja utopljenca s sumom, da ima poškodovano hrbtenico s pomočjo reševalne tube in vodne reševalne deske.
10. Prikaz reševanja negibnega utopljenca s pomočjo reševalnega plovila (deska, skuter, čoln) na razdalji 50 ali 100 m. Rešujeta 2 reševalca, razdaljo in način reševanja določi komisija.

Divje vode.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA za C

(80 pedagoških ur)

Teoretično usposabljanje (15 ur):
• Zakonodaja reševalcev iz vode.
• Pravilniki za reševalce iz vode.
• Praktična znanja dela reševalca.

Praktično usposabljanje (65 ur):
1. Plavanje po divji vodi vsaj III. težavnostne stopnje.
2. Reševanje z obale na tekoči oziroma divji vodi.
3. Reševanje s plovilom ali drugo reševalno opremo (skupinska vaja).
4. Reševanje iz divje vode z vrvjo za reševanje iz vode.
5. poznavanje vrvne tehnike.
6. Osebno reševanje onemoglega, nerazsodnega ali negibnega plavalce - kandidat izvede eno izmed vaj, ki jih določi izpitna komisija. 

Osebe, ki izposojajo plovila.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA za D

(40 pedagoških ur)

Teoretično usposabljanje (9 ur):
• Zakonodaja reševalcev iz vode.
• Pravilniki za reševalce iz vode.
• Praktična znanja dela reševalca.

Praktično usposabljanje (31 ur):
1. Neprekinjeno plavanje na razdalji 100 m v času največ 2.30 minut.
2. Plavanje pod vodo na razdalji 10m.
3. Vaje reševanja z obale.
4. Vaje reševanja s pomočjo plovila in reševalne opreme.
5. Vaje kombiniranega reševanja (ena ali več oseb v reševalnem plovilu).

Zavod Posejdon sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in sicer v okviru "Neformalno izobraževanje in usposabljanje", Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode- program A na območju Velenja in Celja.

V usposabljanje brezposelnih oseb se lahko vključijo osebe, ki so kot brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.

Usposabljanje brezposelnim osebam, ki so prijavljeni na zavod v celoti financira Zavod RS za zaposlovanje, če so na zavodu razpisana sredstva.

Zainteresirane brezposelne osebe naj se oglasijo pri svojemu svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje, kateri jim bo podal informacije za vključitev v program usposabljanja.

Za vse reševalce iz vode, ki že imajo veljavno licenco in jih čaka obnova licence, imamo pripravljen obnovitveni tečaj.

 

Tečaj zajema 30 urno pripravo na izpit. Od tega je 25 ur praktičnega pokuka, s prikazom novejših tehnik reševanja in izboljšanje obstoječega znanja. 5 ur pa je teoretičnega pouka. Pri teoriji reševalci obnovijo zakonodajo in pravitnike o reševanju iz vode.

Obrazec za prijavo na tečaje
in usposabljanja

Izpolnite obrazec in vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času glede vašega zanimanja o reševanju iz vode.

Tečaje in usposabljanja za reševalca iz vode izvaja Zavod Posejdon.


  POSLOVNO SODELOVANJE

  Zavod zagotavlja licencirane reševalce iz vode z veljavno licenco, za kar lahko poskrbi in financira zavod.
  Reševalci Zavoda Posejdon imajo vsi najmanj licenco A2.

  Licencirani reševalci z najmanj licenco A2
  Redno dopolnjevanje in obnova strokovnega znanja
  Strokovno sodelovanje
  Poznanje delovne ekipe, objekt in način delovanja

  REFERENCE

  CELOTNA STORITEV REŠEVANJA IZ VODE

  Reševalci Zavoda Posejdon imajo vsi najmanj licenco A2 in nudimo celotno sotoritev reševanja iz vode na bazenih, na morju, celo leto.

  Organizacijo, usposabljanje in obnovitev licenc prepustite nam.

  UVAJANJE NOVIH REŠEVALCEV

  Potrebujete več reševalcev?

  Priskrbimo vam dodatne oz. nove ustrezno usposobljene reševalce z ustrezno licenco.

  OBNOVITEV LICENC

  Prepustite nam obnovitev licenc vaših reševalcev.

  Nič več potrebe po načrtovanju in organizaciji.

  Obrazec za poslovne partnerje

  Vas zanima naša ponudba?
  Izplnite obrazec in nas obvestite o vašem zanimanju